Hvad siger de involverede?

Her kan du læse nogle af de input vi har fået fra de unge selv og fra aktører omkring unge i Kalundborg Kommune.

“Hvis vi kunne samarbejde om at lave kompetencegivende uddannelser med en opbygning som sosu – små bidder af overskuelig uddannelse, hvor du med næste skridt kan bygge ovenpå det forrige og hvert skridt i sig selv er nok til at komme videre i job”

“Der mangler god vejledning om ens muligheder. Det man får er alt for diffust og tager ikke udgangspunkt i min situation”

“Det gode ungeliv er en tilværelse, hvor den unge selv oplever sig som kaptajn i eget liv og hvor der er plads til såvel uddannelse, job og et aktivt fritidsliv”

“Undersøgelser viser, at når unge starter på kontanthjælp allerede ved det 18. år, så er risikoen for at blive hængende signifikant større, end hvis man kommer på kontanthjælp senere i livet”

“Kommunen er ved at tippe over af ulighed både socialt og geografisk”

“Jeg er flyttet væk fra den lille by, jeg boede i. Jeg ville ikke have mit barn skulle vokse op i de kredse med hash og alt sådan noget. Vi ser ikke nogen af vores gamle venner mere”

“Det er som om der sker nogle normskred ude i de områder, hvor man ikke rigtig kan holde øje med hinanden. Man gemmer sig for kommunen på landet. Kommunen er farlig. Socialt udsatte arver mistillid.”

“Gabet mellem de mest og mindst velfungerende i ungegruppen skal mindskes markant”

“Vi skal bringe unge sammen fra forskellige miljøer og sætte de unge selv i centrum, så de kan spejle sig i hinanden og bruge hinanden som rollemodeller”

“Unge i f.eks Svebølle og Ubby får ingen tilbud. Heller ikke for de yngre. Det skaber ensomhed eller dårlige grupperinger i landsbyerne”

“Den vigtigste forskel mellem de ressourcesvage og de ressourcestærke er uddannelse. Uddannelse er nøglen til at bryde social arv, men forældrene mangler ambitioner både på deres egne og børnenes vegne”

“Det er meget vigtigt for mig at få en uddannelse og et job. Jeg skal ikke ende på kontanthjælp. Så hører man sådan noget med, at man får børn på statens regning og sådan noget”

“Jeg måtte stoppe på min uddannelse, for jeg kunne ikke få en læreplads”

“Det er de samme mønstre der gentager sig og som er svære at bryde. Industrisamfundet er for de ufaglærte og Kalundborg har et efterslæb af ufaglærte på den konto, men det passer ikke til de nye tider”

“Kalundborg er opdelt i byprofiler og de ufaglærte ude i småbyerne”

“Vi skal være bedre til capacity building blandt de unge og arbejde mere udfra en empowerment-tænkning”

“Alle unge skal føle sig værdifulde og føle, at de har noget at bidrage med”

“Mange unge er ensomme og isolerer sig derhjemme. Dem skal man nok nå gennem de sociale medier. De er svære at få til at komme til møder og har ikke mange venner eller tro på egne muligheder og kompetencer”

“Mange problemstillinger handler jo ikke om ledighed, men om følelsesmæssige problemer”

“Mange bruger diagnoser som en sovepude eller stopklods – jeg har adhd så jeg må gerne larme”

“Mange børn bliver mobbet og det er skamfuldt. Der er meget mobning på skolerne i Kalundborg og en stor del af fraværet handler om, at børnene ikke vil afsted, når de mobbes”

“Klosterparkvej har nogle hårde kerner, der rekrutterer nye til gruppen allerede helt ned til 8-års alderen. Der er også en del unge, der kommer fra misbrugsfamilier og enten selv har et misbrug eller isolerer sig. Jeg ser en del cutter-piger og fælles for dem alle er, at de skal passes ind på en smal præstationsvej, som de har svært ved at følge”

“Her er enormt mange unge, der ikke kan finde styrken i sig selv. Hvis man ikke tør gå til eksamen, kan det være lettere at få et barn”

“De unge har brug for at lykkes. At få succéser. Som det er nu lykkes de kun med at bevare venskaber i misbrugsmiljøet”