Viden og fakta

Sundhed i Danmark

10 år

Forskel i middellevetiden mellem den rigeste fjerdedel og den fattigste fjerdedel af alle danske mænd

60-70%

af den sociale ulighed i dødelighed på landsplan kan henføres til rygning og alkohol.

Kalundborg Kommune

1200

børn er såkaldte “sårbare børn” som er i risiko for at få problemer og ud af dem er 870 børn og unge i alderen 0-17 årige “udsatte børn” som allerede har en social sag hos kommunen.

20%

af borgerne i Kalundborg er daglige rygere

20%

af borgerne i Kalundborg drikker for meget

20%

af borgerne i Kalundborg har usunde kostvaner

26%

af borgerne i Kalundborg laver stillesiddende aktiviteter mere end 10 timer om dagen

35%

af borgerne i Kalundborg har grundskole som højeste uddannelse.  Tallet er markant højere end gennemsnittet i region Sjælland (ca. 30,9 %) og landgennemsnittet (27,1%).

39,8%

af de unge var i 2014 i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter afslutningen af 9. klasse, hvilket ligger lidt under landsgennemsnittet.

199

børn i Kalundborg Kommune er anbragt uden for hjemmet (til og med marts 2016)

Kilde: Regionens sundhedsprofil 2013 s. 97-197.

Hvor kommer vores data fra?

Interviews

I forbindelse med projektet har vi foretaget en undersøgelse, hvor vi mødtes på en cafe og interviewede 20-30 unge fra Kalundborg om sundhed, skole og trivsel. Vi brugte samtalerne som udgangspunkt for hvilke områder vi skulle koncentrere os om.

Læs hele undersøgelsen

Statistik

Vi har også samlet en statistisk undersøgelse med de vigtigste data til brug for projektet – hvor mange er for eksempel ude i et misbrug, har et problem med overvægt eller at komme igennem et skoleforløb.

Statistisk data om unge

Ungeprofilen 2015

Data om Kalundborg Kommune er taget fra Ungeprofilen 2015, udarbejdet af Projekt Ung & Rus, som omhandler Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner.

Læs rapporten her

Effektmåling og dokumentation

Et meget vigtigt element i collective impact, som også kommer til at være særdeles centralt i dette initiativ, er løbende måling og opfølgning på initiativets resultater. Det er en central del af backbonesekretariatets opgave at medvirke til udvikling af klart definerede mål, og sikre identifikation af data, som kan understøtte dette.

For at opnå en mere generel og forskningsbaseret viden om effekterne af collective impact-initiativet, er er tilknyttet en datagruppe til initiativet. Gruppen følger ved hjælp af registerdata og anden tilgængelig statistik på områderne situationen for unge i kommunen. Der bliver desuden ansøgt om særskilte forskningsmidler til initiativet i efteråret 2016.

Ved løbende at følge den statistiske udvikling bliver det muligt at vurdere, om man i indsatserne reelt får ændret på de nøgleparametre, som har betydning for øget sundhed for unge.