Om #Ung&SundLivskraft

Hvorfor

I Kalundborg Kommune bor der omkring 1.000 unge, som trives dårligere – og som derfor har et sværere udgangspunkt for et godt liv fremadrettet – end deres jævnaldrende i resten af kommunen og landet.

Det er unge, som af forskellige grunde har det svært. De klarer sig dårligt i skolen, får ikke en uddannelse, lever usundt og har psykiske problemer eller problemer med misbrug. Det er ikke problemer der kan ordnes i et snuptag og som ofte forsætter hele livet og giver dårlig trivsel og dårligt helbred, social eksklusion og manglende tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det vil vi ændre på. Med initiativet #Ung&SundLivskraft vil vi skabe bedre sundhed og trivsel for alle unge i kommunen. Vi vil skabe en generation af børn og unge, som trods dårlige odds i udgangspunktet, vil trives både fysisk og mentalt. Og som har lyst til at lære og uddanne sig og være en del af fællesskabet.

Læs mere om baggrunden for #Ung&SundLivskraft

Hvordan

Vores mål er ambitiøst. Vi vil nå det med en fælles indsats og en ny måde at arbejde på: Vi vil samle alle, der har berøring med udsatte unge for sammen at sikre løsninger, der skaber direkte forandring i unges liv.

Det handler blandt andet om forebyggelse, sundhed og uddannelse og om at skabe netværk om og for unge. Om at unge kan få den rette hjælp, når de har brug for det og at ingen falder ud af systemet. Og vi vil nå det sammen. Unge er hver især eksperter i eget liv og denne viden skal hele tiden bringes i spil.

Allerede i dag er der en masse gode initiativer, der hjælper unge med problemer som f.eks. arbejdsløshed, rygning, druk og stofmisbrug. Det nye i #Ung&SundLivskraft er et bedre samspil, så alle gode kræfter drejer på knapperne i samme retning, samtidigt eller i den helt rigtige rækkefølge. Derved vil de mange tiltag for alvor rykke og ændre unges liv.

Hvem

Initiativet #Ung&SundLivskraft samler et bredt udsnit – foreninger, fritidsklubber, skoler, erhvervsliv, politi, sundhedspleje, boligselskaber, kommunen, lokale ildsjæle og ikke mindst repræsentanter for unge og deres forældre. Vi udarbejder sammen en vision, opstiller konkrete mål og aftaler en struktur for samarbejdet.

På den måde vil #Ung&SundLivskraft bryde onde cirkler for de mest udsatte unge, der kan forvente at leve kortere og dårligere end andre unge i Danmark.

Et sundere liv for alle er sat i gang af Kalundborg Kommune og Kræftens Bekæmpelse. Erfaringer fra USA og Canada viser, at det via et bredt samarbejde kan lykkes at finde løsninger på endog meget komplekse sociale problemstillinger.

Læs mere om organiseringen af #Ung&SundLivskraft