Hvad vil vi

Vi ønsker Ung og sund livskraft i Kalundborg kommune

#Ungogsundlivskraft ønsker at sætte ind med en langsigtet indsats for at styrke og bedre de unges fremtidige muligheder og sociale position for dermed på sigt at forbedre sundhedstilstanden, og sikre bedre trivsel, sundhed, uddannelse- og jobmuligheder i Kalundborg kommune.

Målgruppen

I 2016 var der i Kalundborg kommune ca. 9.200 børn og unge  i alderen 12-29 år. #Ungogsundlivskraft  retter fokus mod de ca. 1000 unge mellem 12-29 år i Kalundborg, der ofte oplever flere udfordringer – Det kan være dårlig trivsel, psykiske problemer, misbrug, kriminalitet og manglende uddannelse. Hver for sig vurderes disse typer udfordringer at give større sundhedsmæssige risici, som kan medvirke til yderligere udfordringer i voksenlivet.

Det er endnu ikke lykkes at knække koden til at disse unge får udnyttet deres potentiale. Derfor ønsker vi at sætte ind i Kalundborg med en langsigtet indsats for at styrke og bedre de unges fremtidige muligheder og sociale position for dermed på sigt at forbedre sundhedstilstanden og sikre bedre sundhed i kommunen.

Målet

Vi tror på, at alle unge har håb og drømme for deres fremtid – og sammen når vi dem. Vi vil undgå at presse løsninger ned over hovedet på dem, der skal bruge dem. I stedet vil vi lytte og understøtte at folk selv kan komme i gang med at skabe varige løsninger, der er forankret i lokalsamfundet og giver mening for dem, det handler om. Derfor er vi sammen med lokale aktører i gang med at udtænke og organisere lokale indsatser, som kan forbedre mulighederne for unge i Kalundborg kommune. Men det er ikke enkelt, at ændre fundamentalt på de mønstre og tendenser, som skaber ulighed i sundhed én af Region Sjællands hårdest ramte kommuner.

Derfor er det ikke en enkel løsning eller et enkeltstående initiativ, som kan sikre bedre sundhed for alle. Det er endnu ikke fastlagt præcist hvad der skal laves af aktiviteter og hvordan vi skal måle effekten af dem. Det kan umiddelbart virke bagvendt at starte uden præcise mål, men hele pointen med Collective Impact er netop, at vi udvikler konkrete mål sammen med lokalområderne. Det sikrer, at folk er engagerede og føler ejerskab overfor initiativerne.

Samarbejde med de lokale kræfter

I Collective Impact forløb arbejder man netop med vigtigheden af, at mange forskellige aktører og sektorer indgår i afdækning og udvikling af en fælles forståelse af problematikken, formuleringen af en vision og formulering af konkrete indsatsområder. Dette gør vi også i Kalundborg.

At skabe et bedre grundlag for unges fremtidige sociale position, forudsætter en fornyet og forstærket opmærksomhed på vigtigheden af, at samarbejde og udvikle konkrete, lokalt forankrede indsatser. Samtidig forudsætter det også, at der indtænkes bredere rammer for samarbejde på tværs af sektorer, så ikke bare det offentlige, men også de unge selv, frivillige kræfter og erhvervslivet kan medvirke aktivt i udviklingen af nye løsninger.

I den indledende afdækning er det konstateret, at der både eksisterer aktive lokalmiljøer i kommunernes bysamfund såvel som interesserede og motiverede foreninger/frivillige aktører, som kan understøtte og bidrage aktivt i et collective impact initiativ. Dette kan de f.eks. gøre ved at skabe bedre rammer og betingelser for sammenhæng mellem skole og fritidsliv og ved at arbejde systematisk med at fastholde børn og unge i aktive og sunde interesser og miljøer, der understøtter læring og uddannelse.