De 4 kerneområder

Mål og aktiviteter bliver til i et tæt samarbejde mellem styregruppen og engagerede aktører i lokalsamfundet, og vi fokuserer på følgende 4 kerneområder:

De 8 guidende principper

De guidende principper er vores rettesnor for alt, hvad der sker i initiativet #Ung&SundLivskraft – en underliggende opmærksomhed vi altid har for øje, når der træffes beslutninger og ageres i hverdagen.