#Ung&SundLivskraft – Kick-off i Kalundborg

Tirsdag d. 30.9 deltog 100 Kalundborgensere i kick-off for initiativet #Ung&SundLivskraft. Formålet med dagen var, at samle et helt lokalområde om, at udvikle ideer og aktiviteter, der skal sikre, at de ca. 1000 unge mennesker i Kalundborg kommune, som af forskellige årsager trives dårligere end deres jævnaldrende i resten af kommunen og landet, fremadrettet får bedre muligheder for trivsel og sundhed. Det er unge som for eksempel har det svært i skolen, ikke kommer i ungdomsuddannelse, lever usundt, har psykiske problemer, problemer med misbrug mv. Komplekse problemer, som ofte fortsætter ind i voksenlivet og giver dårlig trivsel og dårligt helbred, [...]