Velkommen til #Ung&SundLivskraft

#Ungogsundlivskraft er et partnerskabsinitiativ med Kalundborg kommune, Kræftens bekæmpelse og Socialt udviklingscenter om at reducere ulighed i Sundhed i Kalundborg kommune.

#Ungogsundlivskraft ønsker at sætte ind med en langsigtet indsats for at styrke og bedre de unges fremtidige muligheder og sociale position for dermed på sigt at forbedre børn og unges trivsel, sundhed, uddannelse- og jobmuligheder i Kalundborg kommune.

Om #Ung&SundLivskraft

Vidste du at…?

20%

af de unge på ungdomsuddannelserne i Kalundborg har prøvet hårde stoffer, og tallet er steget siden sidste undersøgelse for 2 år siden.

9%

blandt 0-29 årige i Kalundborg kommune har forsøgt at begå selvmord en eller flere gange

8%

af de unge drikker mere end 22 genstande om ugen og har det ‘dårligt eller meget dårligt’

27%

 af de unge i Kalundborg kommune ryger dagligt

Vis flere…

Om Os

Sundheden og muligheder for unge kan blive bedre end de er i dag. Derfor er initiativet her i gang med at udtænke, organisere og hjælpe til med en masse lokale indsatser, som kan forbedre mulighederne for unge, som har problemer i Kalundborg kommune.

Dette er initiativet #Ung&SundLivskraft. Initiativets fælles ønske, er at skabe en hel generation af unge, som på trods af dårligere odds alligevel vil trives både fysisk og mentalt – og som derfor får et lige så sundt liv som alle andre. Det mener vi, de har krav på.

Kalundborg Kommune er en af de mest udfordrede kommuner i Region Sjælland – og initiativet ønsker at gøre uligheden i sundhed mindre ved at fokusere på at skabe bedre livsbetingelser for børn og unge.

For bedre livsbetingelser er grundlaget for at kunne lære og udvikle sig i en positiv retning.

Og bedre livsbetingelser vil vi forsøge at skabe ved en masse lokale indsatser i Kalundborg kommune udfra Collective Impact tankegangen.

Mere om #Ung&SundLivskraft

Initiativets samarbejdspartnere

Kræftens Bekæmpelse

Kalundborg Kommune