Velkommen til ung & sund livskraft

Alle kan have brug for en eller flere hjælpende hænder på et tidspunkt i livet. Med #Ung&SundLivskraft kan du skabe et endnu bedre liv med hjælp fra gode mennesker i samfundet omkring dig.

Du er eksperten i dit eget liv og sammen kan vi skabe forandring – og en sundere fremtid, der giver mening for dig.

Vores mål

Om Os

Vi synes sundhed og muligheder for unge kan blive bedre end de er i dag. Derfor er vi i gang med at udtænke, organisere og hjælpe til med en masse lokale projekter som kan forbedre mulighederne for unge som har problemer – i første omgang i Kalundborg kommune.

Initiativet kalder vi #Ung&SundLivskraft. Det fælles ønske for initiativet at skabe en hel generation af unge, som på trods af dårligere odds alligevel vil trives både fysisk og mentalt – og som derfor får et lige så sundt liv som alle andre. Det mener vi faktisk, de har krav på.

I første omgang har vi sammen med Kalundborg – som er én af de mest udfordrede kommuner i Region Sjælland – indkredset temaet for et stort initiativ, der skal gøre uligheden i sundhed mindre ved at fokusere på at skabe bedre livsbetingelser for børn og unge.

For vi mener at bedre livsbetingelser er grundlaget for at kunne lære og udvikle sig i en positiv retning.

Næste trin bliver at starte en masse lokale projekter i Kalundborg kommune udfra Collective Impact tankegangen.

Mere om initiativet

Vidste du at…?

20%

af de unge på ungdomsuddannelserne i Kalundborg har prøvet hårde stoffer, og tallet er steget siden sidste undersøgelse for 2 år siden.

9%

blandt 0-29 årige i Kalundborg kommune har forsøgt at begå selvmord en eller flere gange

8%

af de unge drikker mere end 22 genstande om ugen og har det ‘dårligt eller meget dårligt’

27%

 af de unge i Kalundborg kommune ryger dagligt

Vis flere…

Initiativets samarbejdspartnere

Kræftens Bekæmpelse

Kalundborg Kommune

Socialt Udviklingscenter

Den A.P. Møllerske Støttefond